Når kontrollen forsvinder og flasken bestemmer

For rigtig mange danskere bliver det næsten umuligt at sige nej tak til alkoholen og den begynder at fylde mere og mere i ens liv. Mange ting og gøremål bliver ofte helt ubevidst på alkoholens præmisser og Kontroltab, samt magtesløshed overfor alkohol opleves mere og mere. Det er desværre meget sjældent at den der misbruger alkohol, også selv er den der opdager det. Der er som regel de pårørende til en alkoholiker der opdager misbruget lang tid før alkoholikeren selv gør det.

De negative konsekvenser vil komme igen og igen

Det handler faktisk ikke så meget om hvor meget man drikker, men mere om hvor mange negative konsekvenser ens drikkeri har. Både for en selv og sine omgivelser. Langt de fleste med et alkoholmisbrug eller en afhængighed vil opleve at de godt i perioder kan drikke helt normalt og i andre perioder stoppe helt med at drikke. Nogle er også kvartalsdrankere. Men det betyder ikke at der nødvendigvis ikke er tale om et alvorligt alkoholmisbrug. For selv om drikkeriet i perioder kan virke normalt vil der altid på lange bane være negative konsekvenser som følge af drikkeriet. Disse negative konsekvenser vil ofte blive flere og flere gennem årene og det går mange gange hårdest ud over de nærmeste, de pårørende.

Det tager som regel mange år at udvikle et alkoholmisbrug eller en alkoholafhængighed og det har store omkostninger for hele familien, arbejdspladsen og andre nære relationer. Langt de fleste der søger hjælp til et alkoholmisbrug eller en alkoholafhængighed har haft et overforbrug af alkohol i ca. 10-15 år. Når et overforbrug har stået på så længe, er der ingen tvivl om at man har brug for professionel og hjælp og at der også i mange tilfælde vil være en familie bag misbrugeren som også har behov for hjælp.

Det starter alt for tidligt

Desværre begynder langt de fleste i Danmark at drikke i en meget ung alder og det er ikke unormalt at vi har personer i behandling, som er mellem 25 og 35 år og hvor deres misbrug har stået på i ca. 10 år eller mere. Misbruget er som regel startet med et helt almindeligt forbrug, men har dog hurtigt udviklet sig til mere og mere gennem årene.

Hos andre er det startet senere, men uanset hvornår man begynder at have et overforbrug så gælder det om, at søge hjælp hurtigst muligt.

Det er også helt normalt at misbrugeren ikke selv kan se at der er eller har været et overforbrug, misbrug eller en afhængighed. Men det kan de pårørende som regel.

Intensiv ambulant behandling

Vi ved at ingen formår at komme fri af et misbrug på egen hånd. Der skal professionel hjælp til. Hvis misbruget har stået på i mange år, som ofte er tilfældet, vil en intensiv behandling være det absolut bedste. Det kan være rigtigt svært om ikke umuligt at komme ud af et misbrug med en enkelt samtale eller to om ugen. Vi har her hos A Misbrugsbehandling rigtig stor succes med vores behandling som er intensiv, men stadig ambulant og udenfor normal arbejdstid. Fordelen er også at man kun er i behandling i seks til syv uger og derefter bliver tilknyttes vores efterbehandling, som er et frivilligt tilbud op til tolv måneder efter endt primær behandling.

Det kan du læse om her: https://amisbrugsbehandling.dk/alkoholmisbrug/alkoholbehandling/

Anders Nebelong, misbrugskonsulent