Invester i dine medarbejdere – Opkvalificering ved kørekort

Har man en virksomhed, som kræver medarbejdere med kørekort? Har man muligvis vanskeligt ved at finde de rigtige medarbejdere? Så kan man overveje muligheden for at tage et hurtigt kørekort. Både som medarbejder og som arbejdsgiver kan det være en enorm fordel at være i stand til at køre. For arbejdsgiveren kan det være afgørende at have medarbejder, som kan fragte varer rundt, stå for leverancer eller som kan tage til møder på egen hånd. Nogle gange vil arbejdsgivere opleve at have jobsamtaler, hvor den bedst kvalificerede kandidat ikke lever op til kravet om kørekort. Her kan arbejdsgivere føle sig nødsaget til at ansatte en mindre kvalificeret kandidat, alene fordi vedkommende har et kørekort. Hertil skal man som arbejdsgiver overveje, om det ikke i sidste ende er bedre givet ud at tilbyde den bedste kandidat muligheden for at tage et hurtigt kørekort. På den måde vil man få den bedst mulige arbejdskraft på alle parametre. Efter et forløb for at tage et hurtigt kørekort, vil man altså have investeret i sin medarbejder. Det betyder også, at medarbejderen allerede fra start har en klar oplevelse af at føle sig tilgodeset og prioriteret. Dette er ønskværdigt for arbejdsgiveren, da god trivsel er en af de mest sikre veje til god arbejdskraft.

Medarbejderens fordele ved hurtigt kørekort

Som medarbejder eller kandidat til en stilling, som man ønsker, kan det være en fordel at overveje, om det at besidde et kørekort forbedre ens muligheder for forfremmelse, udvidelse af arbejdsopgaver eller for at få stillingen. Hvis man vurderer, at dette er tilfældet, kan et forløb med hurtigt kørekort være en fordel. Ved et hurtigt kørekort, er forløbet selvsagt hurtigere end ved et almindeligt forløb. Det betyder også, at man vil kunne bryste sig af dette allerede under en jobsamtale. Her vil man kunne informere sin kommende arbejdsgiver, om at man er begyndt eller påbegynder et forløb for at tage kørekort. Dette vil vise arbejdsgiveren ens velvilje og engagement, allerede inden man har fået jobbet. Denne lille forskel kan i virkeligheden være tungen på vægtskålen.

Arbejdsgiveren investering

Alligevel er det primært arbejdsgiverens opgave at udruste sine medarbejdere tilstrækkeligt til de arbejdsopgaver, der nu engang skal udføres. Selvom en arbejdsgiver naturligvis også må sætte krav til sine medarbejdere, kan det være en fordel selv at bestemme, hvilke medarbejdere man ønsker at opkvalificere. Hvis man allerede har medarbejdere i staben, som man ønsker at opkvalificere, kan man vælge dem, som man stoler mest på, eller dem som fortjener et skulderklap. Det kan altså ses om en investering, når arbejdsgivere tilbyder medarbejdere et forløb til at tage et hurtigt kørekort. På lang sigt vil det betyde, at medarbejderne bliver dygtigere og dygtigere, og dette med en meget lille investering.