God TIG svejsning er ikke nok

Teknologi spiller en rolle i næsten alle erhverv. Det er efterhånden en stor del af måden, man laver virksomhed på. Hvis ikke man bruger teknologien i selve produktionen, så gør man det administrativt. Alt er i dag bygget op omkring digitalisering, og uden en opdateret teknologi i virksomheden, kan man ikke indberette de nødvendige tal, lave lønninger eller beregne omsætning. Man er altså nødsaget til at forholde sig til forskellig form for digitalisering, uanset hvilken branche man arbejder i.

 

TIG svejsning certifikater

Nogle brancher er det vigtigt at kunne dokumentere, at man rent faktisk kan det, som man påstår, at man kan. Slår man sig eksempelvis op på at kunne lave TIG svejsning, er det afgørende, at man rent faktisk kan fremvise dokumentation på, at man kan. Med den rigtige dokumentation kan man benytte forskellige vendinger, som får virksomheden til at fremstå mere professionelle. Kan man lave en ”certificeret” TIG svejsning, vil man kunne garantere sine kunder en TIG svejsning, som er optimal på hvert eneste del. Denne professionalisme er afgørende, hvis en virksomhed skal overleve.
I dag er der næsten ingen oplysninger på virksomheder, som ikke findes digitalt. Det betyder også, at virksomheder, som laver TIG svejsning, har alt fra dokumentation til ordrebekræftelser på digitale platforme. De teknologiske systemer er afgørende for, om en virksomhed kan fungere gnidningsfrit eller ej. Man kan ikke forestille sig en virksomhed, der laver TIG svejsning, komme i løvens hule og sige, at man ikke har nogle digitaliserede hjælpemidler til at hole styr på omsætning, indtægter og udgifter. Det ville være som at leve i stenalderen. Løverne ville være komplet uforståelige overfor denne tilgang. Uanset hvor god en virksomhed man har skabt, og de færdigheder, som man besidder, til TIG svejsning, så vil det ikke være tilstrækkeligt til at få en virksomhed til at løbe effektivt rundt. Man ville miste enormt mange timer på spildt papirarbejde, alene fordi det var fysisk papirarbejde og ikke digitaliseret. Man vil have svært ved at finde medarbejdere til administrative opgaver, fordi de vil være uddannet i de teknologiske hjælpemidler. Det afgørende for en virksomheds mulighed for succes er altså ikke altid kun, hvor god en TIG svejsning de kan levere. I mange tilfælde vil det også være nødvendigt at have de rigtige digitale hjælpemidler i både produktion og administration.

 

Mange af virksomhederne i dag er vokset med den digitale udvikling, hvilket tydeligt ses i deres vækst. Den gamle skole er ved at dø ud, og de fleste iværksættere fra de tidligere dage, har formået at ændre deres virksomhed, så den stemmer overens med digitaliseringen og den teknologiske udvikling. Hvad fremtiden bringer af digitale krav, er vanskeligt at forudse. Men der vil formentlig kun komme flere af dem.