Sådan sikrer du medarbejdernes trivsel: Piskesmæld erstatning

Som virksomhed med medarbejdere, som udfører hårdt fysisk arbejde, bør man være opmærksom på, hvordan man dækker eventuelle arbejdsskader. Det kan nemlig blive en dyr omgang, hvis medarbejdere pådrager sig skader, som virksomheden ender med at skulle betale. Men med den rigtige forsikring, vil man kunne slippe for udgifterne gennem den årlige betaling til forsikringen. 

 

Ved hårdt fysisk arbejde kan skaderne ofte være store og fatale. Man kan opleve helt at miste medarbejdere, fordi skaden bliver så omfattende og har så stor en méngrad, at vedkommende ikke længere er i stand til at arbejde. Derudover skylder man også sine medarbejdere at have en forsikring, som dækker tilstrækkeligt, hvis uheldet er ude, og de bliver påført en invaliderende skade. 

 

En af de helt store skader

En af de helt store skader, som medarbejdere, der udfører hårdt fysisk arbejde, kan opleve at få, er piskesmæld. Piskesmæld er en skade, som kan give kroniske smerter resten af livet. Ikke nok med smerterne, så fratages mange muligheden for at kunne fortsætte sit arbejdsliv, og derfor svinder livskvaliteten. Hertil er en lille trøst i dette billede, at man kan modtage en erstatning, som kan lette det økonomiske pres. Derfor bør enhver virksomhed, som har arbejdere, der udfører hårdt fysisk arbejde, have en stærk og gældende forsikring. 

 

Piskesmæld erstatning

Som tidligere nævnt er den lille trøst, som man kan få, hvis uheldet er ude, en erstatning for piskesmæld. Størrelsen på en erstatning for piskesmæld afhænger af méngrad på samme måde, som ved alle andre erstatningssager. Men ved piskesmæld vil méngraden ofte være så stor, at man kan få udbetalt et rimeligt beløb. I Danmark er vores forsikringspriser dog så lave, at man sjældent vil kunne leve på sin forsikring resten af sine dage. I stedet er en piskesmæld erstatning i højere grad et tilskud til at lette den økonomiske byrde for en stund. Der kan nemlig gå en tid, inden man kan modtage eksempelvis sygedagpenge eller en førtidspension. Hertil er en piskesmæld erstatning en håndsrækning, så man ikke skal presses mentalt af den økonomiske byrde.   

 

Medarbejdernes krav

Som medarbejder kan man godt tillade sig at have et krav om en omfattende arbejdsforsikring, hvis man har hårdt fysisk arbejde. Her opstår nemlig hyppigere skader, som har indflydelse på ens livskvalitet, hvortil forsikringen kan udbedre skaden en smule rent økonomisk. Der stilles høje krav til medarbejderne og deres arbejdsindsats, og det er derfor kun rimeligt, at de sætter deres krav tilsvarende højt. Skulle man da opleve at påføre sig en omfattende skade, som eksempelvis piskesmæld, vil man altså kunne få udbetalt en erstatning, som kan gøre tiden efter ulykken mere overkommelig. Selvom de færreste dog ville bytte deres helbred for en piskesmæld erstatning, er det trods alt en hjælp i nødens stund.