Alt du skal vide om generhvervelse af kørekortet

Hvis du har fået frakendt dit kørekort betinget eller ubetinget, skal du gennemgå en kontrollerende køreprøve. I daglig tale kalder man det tit generhvervelse af kørekortet – især hvis det er en ubetinget frakendelse, der er tale om. LZ Køreskole vil gerne hjælpe med generhvervelse af kørekort – læs mere her: https://lzk.dk/pakke/generhvervelse-af-korekortet/. Vi vil herunder gennemgå de forskellige regler for generhvervelse af kørekortet.

Hvad skal du gøre for at generhverve dit kørekort?

I denne artikel forklarer vi alt om, hvad du skal gøre for at generhverve dit kørekort. Vi gennemgår også de forskellige typer af frakendelser, så du ved alt, der er værd at vide, om frakendelse og generhvervelse af kørekortet.

Hvad betyder en betinget frakendelse af kørekortet?

Hvis du får dit kørekort frakendt betinget, betyder det, at du beholder dit kørekort, så længe du består en kontrolprøve med en teoretisk og praktisk prøve inden den fastsatte tidsfrist, som typisk er 6 måneder. Der er intet krav om at tage teori- eller køretimer, før du tager den kontrollerende køreprøve. Du får to forsøg til hver prøve for at beholde dit kørekort, herunder alle de kategorier, det gjaldt for før inddragelsen. Hvis du dumper en af prøverne for tredje gang, mister du dit kørekort i samtlige kategorier, og du skal generhverve dit kørekort.

Hvad betyder en ubetinget frakendelse af kørekortet?

Hvis du mister dit kørekort ved en ubetinget frakendelse, mister du retten til at føre alle de kategorier af køretøjer, som dit kørekort gælder for. Du skal aflevere dit kørekort, og du må ikke køre bil. Efter en fastsat frakendelsestid (6 måneder og opefter) kan du generhverve kørekortet. Det kræver dog, at du består en teoriprøve og praktisk køreprøve. Ved generhvervelse af kørekort efter en ubetinget frakendelse får du ikke automatisk førerret til andre kategorier igen. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte LZK.